Proje Hakkında

Proje Adı: IPA 2013 Doğalgaz İletim Sisteminde Enerji Verimliliği

Paydaşlar: ETKB, AB Başkanlığı, AB Delegasyonu, Dünya Bankası, BOTAŞ

Yüklenici: DNV GL Enerji Türkiye

Başlangıç Tarihi: 1 Mart 2019

Bitiş Tarihi: 30 Nisan 2020