Proje Hakkında

Projenin amacı BOTAŞ doğalgaz iletim operasyonlarında enerji tüketimin optimizasyonu ile emisyonun azaltılması, boru hatlarının ve kompresörlerin verimliliğin artırılması ve kayıpların azaltılmasıdır. Bu bağlamda, BOTAŞ’ın CS sistemleri ve kompresör istasyonları gibi bölümlerinde ihtiyaç tespit ve fizibilite değerlendirme çalışmaları yürütülecek ve enerji verimliliğinin sağlanması doğalgaz altyapısı için standartlar belirlenecektir.