Proje Başlangıç Toplantısı

26 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya BOTAŞ, AB Başkanlığı ve ETKB temsilcilerinin yanısıra projenin yüklenicisi olan DNV GL Enerji Türkiye’nin temsilcileri de katılmış, toplantının hemen arkasından BOTAŞ Çorum ve Eskişehir Kompresör İstasyonları’na yapılan saha ziyaretleri ile projede ilk çalışmalara başlanılmıştır.